Construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din Regiunile BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii. Vezi pagina proiectului..