Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, si a fost depus in cadrul Axei prioritare 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”. Vezi pagina proiectului..