Suntem și pe Facebook!

link-facebook
curs-zugrav

ZUGRAV – IPSOSAR – TAPETAR – VOPSITOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 714121
Durata cursului: 720 de ore
Condiții de înscriere: învățământ obligatoriu
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.
Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, etc.
Participând la acest curs veți învăța cum să identificați materialele de bază folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări şi vopsitorii, precum şi utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Efectuarea unor calcule matematice simple;
– Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii;
– Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii;
– Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli, ipsosării, tapetării şi vopsitorii;
– Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate;
– Respectarea NTSM şi PSI;
– Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli / vopsitorii simple;
– Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli / vopsitorii de calitate superioară;
– Prepararea soluţiilor simple de lucru;
– Aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
– Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
– Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei;
– Efectuarea lucrărilor de tapetării și de ipsosării.

curs-zidar

ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 712221
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (10 clase)
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

În cadrul acestui curs veți dobândi cunoștințele și tehnicile necesare în vederea executării diferitelor tipuri de zidărie de complexități diferite cât și în vederea executărilor lucrărilor de demolare.
Cursul este furnizat prin metoda experiențială: în 70% din timp veți beneficia de exemple practice și demonstrații în unități specializate cât și la locul de muncă, iar în 30% din timp veți beneficia de asimilarea cunoștințelor teoretice.
La finalul acestui curs veți putea efectua calcule matemetice simple, asigura calitatea lucrărilor executate și realiza atât zidării și tencuielilor simple cât și cu grad de complexitate mare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Lucrul în echipă;
– Organizarea locului de muncă;
– Efectuarea unor calcule matematice simple;
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI;
– Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;
– Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
– Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;
– Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;
– Executarea zidăriilor simple;
– Executarea zidăriilor din piatră naturală;
– Executarea zidăriilor de complexitate medie şi mare;
– Executarea tencuielilor simple şi decorative;
– Executarea tencuielilor de mare complexitate;
– Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

curs-vulcanizator

VULCANIZATOR PE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 814104
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Pe perioada acestui curs, veți învăța cum să executați ultima fază a procesului tehnologic de prelucrare a cauciuculul, aplicând proceduri de lucru şi de calitate, în vederea obţinerii unei game largi de produse industriale din cauciuc vulcanizat.
De asemenea veți afla cum sărealizați pregătirea preliminară a semifabricatelor în vederea vulcanizării, să supravegheați procesul de vulcanizare, să efectuați operaţii de finisare a produselor vulcanizate, să selectați produsele conforme de cele neconforme, predați produsele conforme.
După finalizarea cursului veți fi capabili să identificați şi să preveniți apariţia neconformităţilor, să identificați şi să preveniți apariţia unor accidente, să interveniți în cazuri de urgenţă pentru limitarea efectelor şi eliminarea urmărilor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Efectuarea muncii în echipă;
– Planificarea activităților zilnice;
– Aplicarea NPN și PSI;
– Aplicarea normelor de protecția mediului;
– Asigurarea necesarului de semifabricate și materiale auxiliare;
– Întreținerea stării de funcționare a echipamentelor și utilajelor specifice;
– Pregătirea preliminară a semifabricatelor;
– Executarea vulcanizării la rece;
– Executarea vulcanizării la autoclave;
– Executarea vulcanizării în flux continuu;
– Verificarea preliminară a produselor vulcanizate;
– Remedierea produselor industriale din cauciuc;
– Finisarea produselor vulcanizate;
– Predarea produselor vulcanizate.

curs-vopsitor-industrial

VOPSITOR INDUSTRIAL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 714111
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Vopsitorul industrial este persoana care realizează lucrări de vopsitorie pe o gamă variată de produse simple sau complexe, din metal, lemn, plastic, fibră de sticlă.
Acest curs are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale ce vă vor califica pentru a desfăşura activităţile specifice acestei meserii. Veți învăța cum să pregătiți suprafeţele de vopsit,materialele pentru vopsit, cum să executați lucrările de vopsire şi finisare, dar și să aplicați tratamentele speciale.
Cursul se adresează atât persoanelor care doresc să se califice în domeniu câtși firmelor care au angajat personal fără a deține calificarea necesară pentru această meserie.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Pregătirea suprafeţelor de vopsit;
– Pregătirea materialelor pentru vopsit;
– Executarea lucrărilor de vopsire şi finisare;
– Aplicarea tratamentelor speciale;
– Manipularea pieselor;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi în situaţiile de urgenţă;
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Organizarea locului de muncă;
– Întreţinerea echipamentelor de lucru.

curs-vanzator

VANZATOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 522101
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Vânzătorul trebuie să cunoască caracteristicile produselor, să urmarească condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare, promovare, totodată vinde şi încasează contravaloarea mărfurilor. Conform legislatiei în vigoare nici un vânzător nu mai poate profesa această meserie fără diplomă de calificare.
Acest curs aduce multiple avantaje, atât persoanelor care doresc o reconversie profesională, sau accesul pe piața forței de muncă în domeniul comerțului, cât și celor care urmăresc implementarea unei activități antreprenoriale.
Dacă lucrați deja în această meserie, dar nu aveți calificare, participând la acest curs veți avea posibilitatea să profesați în continuare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
– Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare;
– Pregătirea magazinului pentru vânzarea produselor;
– Recepţionarea mărfii;
– Vânzarea produselor;
– Lansarea comenzilor pentru aprovizionarea magazinului;
– Menţinerea relaţiilor comerciale cu clienţii;
– Aplicarea politicilor companiei în relaţiile cu clienţii;
– Efectuarea operaţiilor conexe la sfârşitul programului de lucru.

curs-transator

TRANSATOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 741114
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupaţia de tranşator, cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.
În cadrul cursului învățați să faceți recepţia carcaselor/semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie, ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc.
Veți realiza corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor, anatomiei animalelor pentru a distinge şi separa corect piesele anatomice, indicilor de tranşare, destinaţiei cărnurilor care rezultă din tăiere, reţetelor de fabricaţie şi a standardelor de calitate în vigoare, etc.
Un beneficiu al obținerii diplomei în meseria de Tranșator este ca puteți să va angajați ca muncitor calificat, cu toate beneficiile ce decurg din acest statut.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Aplicarea normelor PM şi PSI;
– Aplicarea normelor de protecţia mediului;
– Organizarea activităţii proprii;
– Aplicarea normelor de igienă şi siguranţa alimentelor;
– Întocmirea documentelor specifice;
– Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare;
– Dezosarea şi finisarea cărnii;
– Prepararea produselor de carmangerie;
– Transportul şi depozitarea semipreparatelor, cărnii şi produselor de carmangerie;
– Pregătirea pentru comercializare.

curs-tractorist

TRACTORIST

Detalii despre curs:

Tipulcursului: calificare
Cod COR:
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul se adresează persoanelor ce doresc să își perfecționeze cunoștințele de pregătire a agregatelor de lucru de executare a lucrărilor de prelucrare a solului, semănatul şi întreţinerea culturilor. Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii formaţiei de muncă şi cu alte persoane cu atribuţii în implementarea tehnologiilor de cultură performante cu cheltuieli minime.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Competenţe informatice
– Competenţe sociale şi civice
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului
– Aplicarea procedurilor de calitate
– Executarea lucrărilor de pregătire a solului
– Însămânţarea culturilor agricole
– Întreţinerea culturilor
– Recoltarea plantelor furajere
– Întreţinerea agregatelor de lucru

curs-tinichigiu-vopsitor-auto

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7213.2.2
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învațământ gimnazial
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupaţia de tinichigiu carosier se referă la lucrătorii ce execută operaţii de vopsire a autovehiculelor.
În urma acestui curs, absolventul in calificarea „Tinichigiu – vopsitor auto” trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de reparare a cadrului si caroseriei autovehiculelor si de vopsire a elementelor componente ale caroseriei.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Completarea şi transmiterea documentelor specifice;
– Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor;
– Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă;
– Evaluarea gradului de uzură a caroseriei;
– Înlocuirea geamurilor fixe ale coroseriei;
– Înlocuirea reperelor demontabile;
– Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali;
– Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare;
– Oferirea de consultanţă de specialitate;
– Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor.
– Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat
– Întreţinerea maşinilor şi utilajelor
– Construcţia şi funcţionarea automobilelor
– Repararea cadrului şi a caroseriei
– Vopsirea automobilelor

TINICHIGIU CAROSIER

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR:7213.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învațământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupaţia de tinichigiu carosier se referă la lucrătorii ce execută operaţii de reparaţie şi întreţinere la autovehicule.
În cadrul acestui curs, veți aprofunda cunostințele dumneavoastră privind operaţiile efective de reparaţie şi întreţinere a autovehiculelor. Totodată veți învăța cum să oferiți soluţia optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic şi al siguranţei autovehicului în circulaţie.
La finalul cursului veți deține cunoştinţe temeinice de sudură, veți cunoaște natura materialelor(rezistenţele și punctele critice) şi diverse tipuri de caroserii.
De asemenea, veți da dovadă de operativitate şi bună colaborare cu clienţii, oferindu-le sfaturicompetente în domeniul mentenanţei autovehiculului.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Completarea şi transmiterea documentelor specifice;
– Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor;
– Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Evaluarea gradului de uzură a caroseriei;
– Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere;
– Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile;
– Înlocuirea geamurilor fixe ale coroseriei;
– Înlocuirea reperelor demontabile;
– Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali;
– Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare;
– Oferirea de consultanţă de specialitate;
– Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor.

curs-telefonist

TELEFONIST

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 4223.2.1
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu
Preț: 1330 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Telefonistul se ocupăîn principal cu administrarea traficului de mesaje telefonice, depistarea disfuncționalităților, stabilirea legăturii de telecomunicații, înregistrarea reclamațiilor, prezentarea serviciilor către client.
Participând la acest curs veți învăța cum să utilizați eficient și corect echipamentele specifice de comunicații, cum să depistați disfuncționalitățile și cum să stabiliți legaturile de telecomunicații.
De asemenea, veți fi ajutat de către specialiști noștri să vă dezvoltați aptitudinile necesare pentru a putea îndeplini cerințele legate de această ocupațieși să dețineți un volum mare de cunoștințe teoretice și practice pentru a vă desfăşoara activitatea.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea specifică interactivă la locul de muncă;
– Menţinerea relaţiilor profesionale;
– Aplicarea N.S.S.M. şi N.P.S.I.;
– Efectuarea operaţiilor financiare conexe serviciilor prestate;
– Întocmirea documentaţiei specifice;
– Întocmirea formelor de plată şi încasare a banilor;
– Stabilirea taxelor şi a preţului;
– Asigurarea calităţii serviciilor telefonice oferite;
– Utilizarea echipamentelor specifice de telecomunicaţii;
– Administrarea traficului de mesaje telefonice;
– Depistarea disfuncţionalităţilor;
– Stabilirea legăturii de telecomunicaţii;
– Înregistrarea reclamaţiilor;
– Prezentarea serviciilor către client.

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Lupu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro


Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate