Suntem și pe Facebook!

link-facebook
curs-asfaltator

ASFALTATOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7129.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială.
În cadrul cursului veți învața cum se prepară mixurile asfaltice, cum se prepară stratul suport, dar și cum se pot remedia defecțiunile apărute în timpul execuției și în timpul exploatării îmbrăcăminților executate din mixturi asfaltice.
De asemenea, veți fi ajutat de către lectorii noștri specialiști să vă dezvoltați aptitudinile necesare pentru a putea îndeplini cerințele legate de această ocupație (atenție, îndemânare, spirit de echipă, putere de analizăși decizie, corectitudine, asumarea responsabilității, etc.) și să dețineți un volum mare de cunoștințe teoretice și practice pentru a vă desfăşura activitatea în companii din domeniul construcţiilor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Efectuarea de calcule matematice simple;
– Aplicarea normelor de SSM, de protecţia mediului şi de PSI;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Compactarea stratului de mixturi asfaltice;
– Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate;
– Aplicarea tratamentelor de protecţie specială ;
– Aşternerea mixturilor asfaltice;
– Pregătirea stratului suport;
– Planificarea activităţii proprii.

curs-ambalator-manual

AMBALATOR MANUAL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 932101
Durata cursului: 180 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ambalatorul manual îşi desfăşoară activitatea în unităţi economice industriale sau în unităţi din comerţ. Ambalatorul manual efectuează activităţi specifice diverse, în funcţie de natura şi gabaritul produselor ambalate, de comanda clientului şi de specificul intern al locului de muncă.
Cursul se adresează persoanelor ce doresc să se ocupe cu cântărirea, ambalarea și etichetarea manuala a materialelor și produselor. Angajații realizează operații simple, cum sunt: sortarea manuală a produselor și pieselor; asamblarea simplă a pieselor; ambalarea manuală a materiilor prime sau produselor în cutii, saci, lăzi și alte ambalaje sau recipiente, în vederea transportării sau stocării lor; ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea și spălarea materiilor prime sau produselor, în întreprinderi.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interpersonală
– Lucrul în echipă
– Aplicarea normelor de PM şi PSI
– Pregătirea produselor pentru ambalare
– Verificarea funcţionalităţii utilajului de ambalare
– Asigurarea necesarului de materiale pentru ambalare
– Efectuarea ambalării
– Depozitarea produselor ambalate

curs-ajutor-bucatar

AJUTOR DE BUCATAR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 941101
Durata cursului: 180 ore (60 teorie + 120 practică)
Condiții de înscriere: învățământ primar
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ajutorul de bucătar parcicipă la prepararea produselor alimentare de tip fast-food, prepară și gătește la comandîă o gama limitată de produse alimentare sau băuturi care implica procese simple de pregătire și un numar mic de ingrediente. Acești ajutori pot lua comenzi de la clienți și servesc la tejghea sau la mese.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Prepară şi gătește la comandă un număr restrâns de alimente la indicațiile bucătarului șef;
– Responsabil direct cu pregatirea materiei prime pentru productie;
– Apreciează starea şi calitatea alimentelor şi produselor în procesul de preparare;
– Dozează în proporţii echilibrate produsele culinare gătite, sub coordonarea Bucatar/Bucatar Sef
– Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie.
– Spală vasele şi instrumentarul de bucătărie;
– Face curăţenie în bucătărie şi asigură igiena personală, pe toată durata programului de lucru;
– Transmite şi primeşte informaţii referitoare la activitatea specifică bucătăriei.

curs-ghid-turist

AGENT DE TURISM – GHID

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5113.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal
Preț: 2500 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs își propune să pregătească din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, viitoarea generație de agenți de turism, capabili să facă față noilor provocări cu care se confruntă acest sector.
Participând la acest curs, vă veți dezvolta competențele de agent turism-ghid și veți învăța despre: piața turistică, rezervări, ticketing, tehnici de vânzare, abilități de prezentare, tehnici specifice pentru activitățile de agent și ghid, conceperea pachetelor turistice, prezentarea destinațiilor și a obiectivelor turisitice.
Dacă aveți spirit aventurier și vă doriți să lucrați într-un domeniu provocator, vă oferim acum șansa de a vă pregăti pentru ocupația ”Agent de Turism-Ghid”, urmând acest curs de calificare.
La finalul acestui curs, veți putea gestiona în mod independent, eficient și profesionist, activitățile din fișa postului unui agent de turism.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Comunicarea în limba străină;
– Lucrul în echipă;
– Asigurarea respectării normelor SSM şi PSI;
– Administrarea şi transmiterea documentelor;
– Prospectarea pieţei turistice;
– Întocmirea programelor turistice şi a analizelor de preţ aferente;
– Promovarea produsului turistic;
– Valorificarea produsului turistic;
– Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţi;
– Valorificarea poliţelor de asigurare;
– Operarea cu valută şi cu cărţi de credit;
– Urmărirea efectuării plăţilor;
– Întocmirea situaţiilor financiare.

curs-agent-deratizare

AGENT DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 516901
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial obligatoriu
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi, parcuri etc. pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de munca
– Munca in echipa
– Aplicarea normelor de protectie a mediului, protectie a muncii si PSI
– Planificarea activitatii proprii
– Pregatirea dezinfectiei
– Dezinfectarea suprafetelor
– Pregatirea deratizarii
– Deratizarea suprafetelor
– Pregatirea dezinsectiei
– Dezinsectia suprafetelor
– Monitorizarea suprafetelor procesate
– Utilizarea aparatelor de lucru cu actionare electro-mecanica
– Utilizarea aparatelor de lucru cu actionare prin motoare de ardere interna
– Intretinerea echipamentelor de lucru

curs-agent-securitate

AGENT DE SECURITATE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5169.1.3
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (minim 10 clase)
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația se referă la identificarea tuturor activităților de prevenire a oricăror fapte și evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa proprietății asigurate, de menţinere a ordinii în cadrul acesteea și de intervenție operativă în caz de necesitate.
Veți dobândi cunoștințele și tehnicile necesare pentru a deveni un bun Agent de Securitate, veți învăța cum să gestionați resursele materiale din dotare, cum să asigurați ordinea de securitate în obiectiv, dar și cum să desfășurați o intervenție la alarmă.
Finalizând acest curs, veți putea rezolva în mod legal și profesionist incidente de securitate, iar obținerea certificării vă oferă dreptul de a practica această meserie.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea nomelor de sănătate și securitate în muncă;
– Aplicarea normelor de protecția mediului;
– Menținerea unor relații de muncă eficace;
– Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
– Completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
– Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
– Rezolvarea incidentelor de securitate;
– Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
– Controlul accesului în obiectiv;
– Asigurarea securității incintelor;
– Desfășurarea intervenției la alarmă.

curs-agent-curatenie

AGENT DE CURATENIE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5149.1.2
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune dezvoltarea competenţelor legate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport.
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport deține îndeletniciri cu privire la operaţii de curăţare, identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.
În urma partcipării la cursul de ”Agent de curățenie și mijloace de transport”, veți învăța să utilizați echipamentele şi utilajele cu acţionare manuală, să puneți în funcţiune, să exploatați şi să opriți utilajele cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de curăţat şi scopul urmărit.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Munca în echipă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Aplicarea NPM şi PSI;
– Aplicarea normelor igienico-sanitare;
– Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală;
– Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică;
– Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă;
– Întreţinerea echipamentelor de lucru;
– Pregătirea operaţiei de curăţare;
– Salubrizarea vagoanelor de cale ferată;
– Salubrizarea mijloacelor de transport rutier;
– Curăţarea incintelor;
– Curăţarea interioară a aeronavelor.

curs-agent-vanzari

AGENT DE VANZARI

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 332203
Durata cursului: 40 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (10 clase)
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Practicanții unei astfel de ocupații reprezintă compania și au sarcina explicită de a vinde produsele firmei prin contactul direct cu pontențialii clienți. De asemenea, aceștia sunt cei ce negociază în numele companiei prețul și condițiile de vânzare ale produselor sau serviciilor oferite de firmă în conformitate cu strategia de vânzare. Ca și agenți comerciali, vă veți deplasa în teritoriu la potențialii clienți, unde trebuie să le prezentați produsele firmei și eventual să incheiați contracte cu aceștia.
Participând la acest curs, veți învăța cum să observați, studiați și cerceta piața, dar și cum să detectați noi clienți si oportunități de vănzare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Corespondenţa cu partenerii;
– Comunicarea interpersonală;
– Încheierea şi negocierea contractelor externe;
– Medierea situaţiilor conflictuale;
– Dezvoltarea activităţii profesionale;
– Coordonarea activităţii de încasare şi plată, a activităţii de mostrare;
– Coordonarea executării contractului extern şi a livrării mărfii;
– Efectuarea importurilor de completare;
– Întocmirea şi transmiterea ofertei;
– Planificarea realizării contractului extern;
– Organizarea întâlnirilor de afaceri.

curs-administrator-comdominiu

ADMINISTRATOR CONDOMINIU

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5153.3.1
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ general obligatoriu
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

A fi administrator de bloc reprezintă o adevărată responsabilitate, dar și o practică interactivă pentru care este nevoie de cunoștințe teoretice și de competențe specifice.
Aveți posibilitatea de a cunoaște toate reglementările în vigoare, precum și anumite reguli de colaborare cu locatorii, astfel că, buna pregatire teoretică și practică vă poate ușura munca și va contribui la creșterea calității muncii prestate.
Puteți dobândi cunoștințe și abilități necesare desfășurării, în bune condiții și la standarde ridicate de pregătire a profesiei de administrator imobile. Persoana angajată ca administrator imobile reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta.
Acest curs poate fi urmat atât de către persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucreze ca administrator de imobile. Pe perioada cursului, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Angajarea contractelor cu furnizorii / prestatorii şi urmărirea realizarea lor
– Elaborarea documentelor şi evidenţelor
– Gestionarea patrimoniului condominiului
– Încasarea cotelor de contribuţie şi efectuarea plăţilor
– Coordonarea personalului
– Monitorizarea stării părţilor de construcţii şi instalaţii ale condominiului
– Reprezentarea interesului proprietarului în raport cu autorităţilor publice
– Asigurarea respectării regulementului condominiului
– Planificarea activităţilor

curs-retele

ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 252301
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs se adresează persoanelor care dețin cunoştinţe de tehnologia informaţiei (hardware, software, rețele de calculatoare), fiind implicate în activități de gestionare a informaţiilor de reţele de calculatoare sau conexiuni în reţele de calculatoare prin internet.
În cadrul acestui curs veți învăța de la profesioniști, responsabilităţile privind mentenanţa şi administrarea capacităţii, disponibilităţii, securităţii şi integrităţii reţelei de calculatoare a unei companii. Totodată, veți lua parte la o prezentare aplicativă cu privire la bazele rutării, configurării dispozitivelor de rețea și vă veți familializa cu serverele ce furnizează servicii de e-mail și spațiu web.
Finalizând acest curs, veți avea posibilitatea de a vă angaja ușor, firmele mici având nevoie în permanență de cineva care să se ocupe de partea tehnică, iar firmele mari având nevoie de experți care să proiecteze și să configureze rețele la o scară mai mare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Lucrul în echipă;
– Dezvoltarea profesională;
– Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Organizarea activităţilor;
– Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de reţea;
– Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii;
– Administrarea serverelor;
– Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet;
– Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei;
– Instruirea şi asistarea utilizatorilor;

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Stiri și noutăți de ultimă oră:

Pentru orice sesizare sau observatie privind activitatile noastre specifice, va rugam sa ne contactati
la adresa sesizari (@) cursuriccse.ro

Intrebari si raspunsuri prin E-mail:

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Telefoane

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate