Suntem și pe Facebook!

link-facebook
curs-tehnician-veterinar

TEHNICIAN VETERINAR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 3227.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal
Preț: 2500 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

În zilele noastre, această meserie este solicitată datorită numărului de animale domestice ce sunt crescute pentru producție, precum și datorită faptului că, animalele de companie devin din ce în ce mai importante în viața oamenilor.
Dacă doriți să lucrați în mediul rural, vă veți ocupa în special de septel și de animalele din crescătorii. În mediul urban însa, veți avea grijă doar de animalele de casă și de companie.
Participând la acest curs veți dobândi noi competențe profesionale, în vederea exercitării unei activități profesionale în domeniul sanitar-veterinar.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Organizarea locului de muncă
– Asigurarea calităţii
– Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
– Igiena şi securitatea muncii
– Lucrul în ehipă
– Gestiunea şi evidenţa economică
– Factori climatici şi edafici
– Hrănirea animalelor
– Îngrijirea şi întreţinerea animalelor
– Elemente de ecologie
– Prevenirea şi combaterea poluării mediulu
– Tehnologii specifice de creştere a animalelor
– Biotehnologii moderne în creşterea animalelor
– Microbiologie
– Anatomia şi fiziologia animalelor
– Anatomia patologică şi fiziopatologia
– Farmacologia
– Semiologia
– Patologie medicală
– Parazitologia
– Patologia chirurgicală, obstetricală şi infecţioasă
– Controlul sanitar veterinar al alimentelor
– Legislaţia muncii.

TEHNICIAN NUTRITIONIST

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5122.3.2
Durata cursului: 1080 ore
Condiții deînscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs se adresează persoanelor care vor săîși desfașoare activitatea de consiliere în domeniul nutriției și al consumului de suplimente nutritive sau persoanelor care doresc să-și îmbogățească cunoștințele în domeniul alimentației omului sănătos și bolnav.
Nutriționistul este expertul care rezolvă diferitele probleme cu privire la o nutritie sănătoasă. Acesta lucrează în general în servicii de sănătate publică, unde colaborează cu medici specialiști pentru asigurarea unei nutriții echilibrate și curative în conformitate cu ultimele descoperiri medicale în acest domeniu.
Cursul de Tehnician nutriționistare ca scop formarea de personal calificat, în domeniul nutriției, asimilând noțiuni privind alimentația omului sănătos în diverse stări fiziologice, etape de vârste, alimentație pentru sportivi, alimentație în cazul unei boli, noțiuni și concepte de anatomie, fiziologie și fiziopatologie.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată;
– Principiile alimentare şi valoarea nutritivă;
– Metode de gastrotehnie;
– Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor;
– Alimentaţia sportivilor;
– Alimentaţia femeii gravide;
– Alimentaţia bătrânilor;
– Alimentaţia raţională în colectivităţi;
– Alimentaţia în diferite boli;
– Întocmirea meniurilor;
– Rolul suplimentelor nutritive în alimentația omului modern.

curs-maseur

TEHNICIAN MASEUR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 3226.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Maseurul se ocupă în principal cu stabilirea tehnicilor și formelor de masaj, aplicarea drenajului limfatic, aplicarea masajului reflexogen, aplicarea masajului somatic, aplicarea masajului terapeutic, pregătirea cabinetului de masaj, precum și cu planificarea ședințelor de masaj.
În cadrul acestui curs veți acumula cunoștinte teoretice și practice privind beneficiile reflexoterapie, tehnicile de masaj, zonele reflexogene și terapiile adiacente.
În baza diplomei de „Tehnician maseur” aveți posibilitatea de a vă angaja în cabinete de recuperare medicală, în clinici, în saloane de înfrumusețare sau să practicați masajul de diferite tipuri la domiciliul pacientului.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea profesională;
– Managementul calităţii. Managementul cabinetului de masaj;
– Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
– Realizarea cadrului ambiental;
– Relaţionarea cu clienţii;
– Cunoaşterea noţiunilor generale de anatomie funcţională şi fiziologie umană;
– Elemente de patologie specifice;
– Masaj somatic;
– Masaj sportiv;
– Masaj reflexogen;
– Drenaj limfatic;
– Masaj terapeutic;
– Elemente de psihologie;
– Tehnici de manevre a pacienţilor;
– Etică şi deontologie profesională.

curs-tehnician-asistenta-sociala

TEHNICIAN IN ASISTENTA SOCIALA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 341201
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Tehnicianul asistenţă socială (cod COR ver. 6 ISCO 08: 341201) (denumire modificată din Asistent social nivel mediu prin Ordinul comun 190/76/2014 publicat în MO 160/2014) are menirea de a soluționa cazurile de abuz, maltratare sau neglijare. Pentru aceasta, asistentul social are nevoie de anumite aptitudini, cum ar fi: dragostea pentru copii și tact psiho-pedagogic, creativitate și imaginație, precum și abilități de comunicare verbală și nonverbală sau abilitatea de a stabili relații bazate pe încredere reciprocă.
După finalizarea cursului autorizat „Tehnician asistenta sociala” veți putea să planificați activitățile specifice, să evaluați cazurile indiferent de complexitate, să consiliați familia pe diferite niveluri, în perioade diferite, acestea fiind necesare pentru a sesiza autorităţile competente în soluţionarea probremelor constatate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactive;
– Evaluarea complexităţii cazului;
– Evaluarea copilului din punct de vedere psiho-social şi fizic;
– Consilierea potenţialilor părinţi din punct de vedere legislative;
– Sesizarea autorităţilor competente;
– Asistarea copilului şi familiei în procesele de terapie şi consiliere;
– Întocmirea dosarului de caz;
– Urmărirea reintegrării psiho-socială a copilului;
– Asigurarea legăturii între autoritatea tutelară şi familia potentială;
– Consilierea familiilor în situaţie de risc de aşi abandona copilul;
– Evaluarea familiei potenţiale de plasament sau adopţie;
– Consilierea familiei pe perioada post-adopţie.

TEHNICIAN IN HOTELARIE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 4222.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Rolul tehnicianului în hotelărie este acela de a promova și vinde serviciile hotelului: în primul rând, serviciul de cazare, apoi serviciul de restaurație – acestea fiind serviciile de bază ale unității ospitaliere, dar și serviciile suplimentare, precum parcarea, piscina, coaforul, centrul spa, spălatul și călcatul lenjeriei clientului, curățatul încălțămintei, rezervarea de bilete pentru mijloacele de transport în comun, pentru manifestări cultural artistice sau sportive, room-service-ul, închirierea de spații pentru reuniuni, conferințe, expoziții etc.
Pe perioada cursului veți învăța cum să preluați și înregistrați rezervările clienților, cum să primiți și cazați clienți, cum să întocmiți actele specifice, cum să organizați și folosți eficient spațiile din hotel și care sunt soluțiile cele mai eficiente pentru soluționarea solicităriilor și a reclamațiilor turiștilor.
Acest curs vă sporește șansele dacă doriți să profesați în domeniul turismului, scopul principal a acestuia fiind de a forma profesioniști desăvârșiți.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă şi comunicarea în limba străină;
– Managementul calităţii;
– Dezvoltarea personală;
– Igiena şi securitatea muncii;
– Lucrul în echipă;
– Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate;
– Managementul calităţii produselor şi serviciilor;
– Planificarea şi coordonarea activităţii organizaţiei;
– Activitatea în unităţile de alimentaţie;
– Activitatea în unităţile turistice (de cazare);
– Gestionarea resurselor umane în unităţile de alimentaţie şi hoteliere (de cazare);
– Primirea şi cazarea turiştilor;
– Activitatea de vânzare a produselor şi servicilor hoteliere;
– Atitudinea centrată pe client;
– Decontarea serviciilor prestate.

curs-fotograf

TEHNICA SI ARTA FOTOGRAFICA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: initiere
Cod COR: 343101
Durata: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul de Tehnica si Arta Foto pregătește, atât tehnic, cât și artistic, viitorii fotografi. Stăpânirea aparatului foto este necesară pentru a transmite privitorilor fotografiei mesajul dorit, starea și conceptul intenționat de fotograf. Notiuni precum încadrare, compoziție, expunere, distanță focală, câmp de profunzime, histogramă, balans pe alb și multe altele, sunt discutate pentru înțelegerea fenomenului tehnic fotografic.
Practica fotografică asigură consolidarea cunoștințelor acumulate. Se face practică foto la fie care întâlnire, în studio, iar o dată la două săptămâni se fac ieșiri pentru fotografia de peisaj, arhitectură, portret în lumină naturală.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Utilizarea aparaturii fotografice
– Fotografierea/executarea fotografiilor
– Organizarea unei ședințe foto
– Lucrul în echipă

curs-tamplar

TAMPLAR MANUAL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7422.2.1
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul se adreseazăpersoanelor ce doresc să își perfecționeze cunoștințele și să se califice în meseria de Tâmplar universal, ce presupune asamblarea elementelor masive din lemn, a elementelor și subansamblelor, prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv, croirea materialului lemons, finisarea și asamblarea elementelor, subansamblelor și ansamblelor, interpretarea desenului tehnic si pregatirea furnirelor estetice și a înlocuitorilor precum și a panourilor din PAL pentru furniruire, confecționarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier.
La finalul cursului veți putea produce, decora și repara mobila și alte produse din lemn.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Ambalarea corpului de mobilier;
– Asamblarea elementelor masive;
– Asamblarea elementelor si subansamblelor;
– Confectionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier;
– Croirea materialului lemnos;
– Finisarea elementelor, subansamblelor si ansamblelor;
– Interpretarea desenului tehnic;
– Pregatirea furnirelor estetice si a inlocuitorilor;
– Pregatirea panourilor din pal pentru furniruire;
– Prelucrarea mecanica a panourilor din pal furniruit;
– Prelucrarea mecanica a semifabricatelor din lemn furniruit.

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE SERVICII SOCIALE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5132.2.2
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

Supraveghetorul de noapte servicii sociale este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită însectorul serviciilor de protecţie a copilului, adică: servicii de tip rezidenţial pentru copii, servicii de tiprezidenţial pentru copilul cu handicap. Forma de organizare a acestora poate fi: case de tip familial, centrede plasament modulate, apartamente sociale.
Supraveghetorul de noapte este angajat atât în cadrul serviciilor publice, cât şi private.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicare în limba oficială;
– Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie;
– Competenţa de a învăţa;
– Competenţe sociale şi civice;
– Competenţe de exprimare culturală;
– Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor;
– Planificarea activităţilor;
– Comunicarea cu beneficiarii;
– Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor;
– Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– Respectarea drepturilor beneficiarilor;
– Susţinerea dezvoltării limbajului copilului;
– Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului;
– Realizarea îngrijirilor necesare copilului;
– Asigurarea continuităţii asistenţei socio-educative a copilului.

curs-sudor

SUDOR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7212.2.1
Durata cursului: 720 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

În cadrul acestui curs veți învăța cum să sudați și să decupați piese metalice cu ajutorul surselor de caldura prin taiere sau topire,cum să asamblați piesele metalice prin fuziune, cum să confecționați forme pentru turnarea metalelor sau cum să confectionațiși reparați articole din tablă.
Dacă doriți să învățați să realizați îmbinarea a două materiale metalice prin sudură, este nevoie să cunoașteți procedeul corect. Acest curs vă vaînvăța ce trebuie să faceți pentru a obține o îmbinare perfectă ce nu va ceda în timp.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Lucrul în echipă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Urmărirea programului de pregătire profesională;
– Comunicarea interpersonală;
– Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
– Utilizarea documentaţiei tehnice;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Exploatarea echipamentelor/utilajelor/aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării/tăierii;
– Pregătirea operaţiei de sudare/tăiere;
– Aplicarea procedeelor de sudare/tăiere;
– Realizarea operaţiilor post sudare/tăiere.

curs-sudor-electric

SUDOR ELECTRIC

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7212.1.1
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere:învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Participând la acest curs, veți putea executa operații de sudurăîn domenii precum, construcțiile de mașini, mecanică, dar și echipamente și aparatură.
Veți învăța despre întreaga operație tehnologică prin care se realizează o asamblare nedemontabilă a două sau mai multe piese metalice, utilizând încălzirea locală, presiunea sau ambele.
Dacă doriți săînvățați să realizați îmbinarea a două materiale metalice prin sudură, este nevoie să cunoașteți procedeul corect. Acest curs vă vaînvăța ce trebuie să faceți pentru a obține o îmbinare perfectăce nu va ceda în timp.
Fie ca termenii MIG-MAG, plasma, baie de zgură, arc electric sunt cuvinte simple sau nu, alături de personalul nostru calificat veți învața cum să folosiți tehnologic acești termeni pentru a obține opere de artă, elemente îmbinate ce nu vor ceda din sudura.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Identificarea SDV-urilor şi a echipamentelor de sudare;
– Pregătirea operaţiei de sudare;
– Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric;
– Executarea lucrărilor de sudare prin presiune;
– Manipularea reperelor şi pieselor sudate;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Aplicarea normelor de protecţia mediului;
– Organizarea locului de muncă;
– Întreţinerea echipamentelor de muncă.

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Stiri și noutăți de ultimă oră:

Pentru orice sesizare sau observatie privind activitatile noastre specifice, va rugam sa ne contactati
la adresa sesizari (@) cursuriccse.ro

Intrebari si raspunsuri prin E-mail:

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Telefoane

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate