Suntem și pe Facebook!

link-facebook

NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România(Beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, implementează proiectul “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est” (cod Mysmis 154286) în perioada 29 Iunie 2022 - 28 decembrie 2023 (18 luni).

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare): 154286

Obiectivul proiectului: facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud-Est, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Valoarea totală a proiectului: 4,934,955.26 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,446,812.15 lei)

Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Partener: Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL

Grupul țintă al proiectului va fi format din minim 378 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cupersonalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunea de dezvoltare Sud-Est).

Pentru a se încadra în proiect, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

- Să fie tineri NEETs cu vârsta cuprinsăîntre 16 și 29 de ani;
- Să fie înregistrați și profilați de SPO;
- Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect: regiunea Sud-Est (județeleBrăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Din cei minim 378 membri ai GT:

- peste 10% vor fi NEETs de etnie romă (minim 38 de persoane);
- peste 20% vor fi NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 76 de persoane);
- peste 30% din GT (minim 114 persoane) va fi reprezentat de tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greuocupabil” și „foarte greu ocupabil”;
- minim 40% din GT vor fi femei (152 persoane).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Vrabie Vasilica – Coordonator partener
Centrul de Consultanta si Studii Europene
https://cursuriccse.ro/
Adresa: Str. Energiei, nr. 24A, Galati
Tel: +40 756 071 441; +40 745 617 024
Fax: +40 236419 608
E-mail: secretariat@cursuriccse.ro

PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților (Mysmis 135539)

Proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539) este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL,în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023. Vezi pagina proiectului..

Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă prin programe de formare individualizate in regiunea de Sud-Est

Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă prin programe de formare individualizate in regiunea de Sud-Est. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Vezi pagina proiectului..

Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest

Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Vezi pagina proiectului..

Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companiile din sectoarele economice cu potențial competitiv prin specializare inteligentă în Regiunea de Nord-Vest

Centrul de Consultanta si Studii Europene, in calitate de Beneficiar, derulează proiectul „Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companiile din sectoarele economice cu potențial competitiv prin specializare inteligentă în Regiunea de Nord-Vest”, finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toți. Vezi pagina proiectului..

Impact Lechinta

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Vezi pagina proiectului..

Impact Teaca

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud. Vezi pagina proiectului..

[proiect inchis] EVA – Evolutie, Valoare, Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii

Dezvoltarea unui model unitar, integrat, functional si sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piata muncii si in mediul de afaceri la nivelul comunitatilor din 3 regiuni, asigurand promovarea egalitatii de gen si respect. Vezi pagina proiectului..

[proiect inchis] Egalitate de gen si acces in sanatate – EGAS

Formare, cercetare si constientizare pentru dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est. Vezi pagina proiectului..

[proiect inchis] SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate

Facilitarea accesului la ocupare si informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni Bucuresti Ilfov, Sud Est si Nord Est in vederea combaterii excluziunii sociale si marginalizarii persoanelor vulnerabile. Vezi pagina proiectului..

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Lupu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro


Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate