Suntem și pe Facebook!

link-facebook

Ce este bine să știți despre finanțarea UE, înainte de a o solicita

Data publicarii: 11 iunie 2020

Există mai multe tipuri de finanțare: granturi, instrumente financiare (împrumuturi, garanții și participare la capital), subvenții, fonduri fiduciare, premii și achiziții (contracte de achiziții publice). Regulile de implementare pentru toate tipurile de finanțare sunt reglementate de Regulamentul financiar.

Granturile

Granturile sunt contribuții financiare directe de la bugetul Uniunii Europene, acordate ca donații unor părți terțe beneficiare (de obicei organizații non-profit) implicate în activități care susțin politicile UE. Cele mai multe granturi fac obiectul gestiunii centralizate de către Comisia Europeană, fie direct (prin propriile departamente), fie indirect (prin agențiile UE, agențiile executive sau agențiile naționale).

Instrumentele financiare

Instrumentele financiare sunt măsuri de sprijin financiar acordat de la buget, în mod complementar, pentru atingerea anumitor obiective de politică ale Uniunii Europene.

Aceste instrumente, implementate în parteneriat cu instituțiile publice și private, aduc soluții la situațiile în care piața nu furnizează suficientă finanțare externă (de exemplu, pentru întreprinderile mici și mijlocii – IMM-uri) și evită riscul de excludere din partea finanțatorilor privați.

Fondurile fiduciare

Un fond fiduciar este un mecanism de finanțare cu donatori multipli care finanțează în comun o acțiune, pe baza unor obiective și formate de raportare stabilite de comun acord. Fiecare fond fiduciar al UE are propriul consiliu de conducere, care decide cu privire la utilizarea resurselor puse în comun. Un fond fiduciar al UE acționează în mod colectiv în numele UE și al tuturor contribuitorilor la finanțarea sa.

Premiile

Un premiu înseamnă o contribuție financiară oferită ca recompensă în urma unui concurs. Prin premii, instituțiile UE:

recunosc activități și realizări remarcabile
stimulează investiții – premiile de stimulare sunt menite să încurajeze investițiile într-o anumită direcție și sunt utilizate în principal de programul Orizont Europa

Subvențiile

Subvențiile reprezintă o mare parte din finanțarea furnizată de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ele oferă, printre altele, plăți directe în numerar agricultorilor, astfel încât aceștia să își poată spori veniturile. Subvențiile vizează în același timp reducerea disparităților economice și sociale din regiunile cele mai sărace ale UE. Prin intermediul Fondului de coeziune al UE, se acordă subvenții pentru a contribui la finanțarea proiectelor de infrastructură și la protecția mediului.

Contractele de achiziții publice

Achizițiile publice reprezintă achiziționarea de servicii, bunuri sau lucrări de către o autoritate contractantă (instituție a UE sau administrație locală dintr-un stat membru), prin intermediul unui contract de achiziții publice.

Listă de prețuri

Vezi prețul cursurilor noastre!

(se acceptă plata în rate!)

Descarca oferta 

Opinii si comentarii. Trimite un mesaj!

.Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Lupu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro


Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate