Suntem și pe Facebook!

link-facebook

Cele mai comune profiluri de beneficiari ai fondurilor UE și posibilitățile de finanțare pe care le au la dispoziție

Data publicarii: 10 iunie 2020

Toți europenii și mulți oameni din alte părți ale lumii beneficiază direct sau indirect de bugetul UE. Acesta ajută milioane de studenți, mii de cercetători și multe orașe, regiuni și organizații non-profit.

Toți cetățenii UE pot solicita finanțare din partea UE. În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare ale UE. Există și posibilități de finanțare care vor fi implementate direct de statele membre, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență sau Fondul pentru o tranziție justă. Înainte de a solicita finanțare, consultați întotdeauna orientările privind cererile de proiecte/propuneri/oferte pentru a vedea dacă sunteți eligibil.

Pentru fiecare program de finanțare și cerere de proiecte/propuneri/oferte se stabilesc criterii specifice. În cazul granturilor, dacă propunerea dumneavoastră este admisibilă și eligibilă, procesul de selecție începe, de obicei, cu o evaluare a experților independenți, care vă vor analiza propunerea și o vor nota pe baza criteriilor de selecție și de atribuire.

Iată cele mai frecvente profiluri de beneficiari care solicită finanțare din partea UE.

Tinerii

Bugetul UE include programe specifice de sprijinire a tinerilor care doresc să studieze sau să lucreze în străinătate. Există, de asemenea, programe menite să reducă șomajul în rândul tinerilor.

În general, aceste programe se adresează:

tinerilor cu vârste între 13 și 31 de ani
organizațiilor de tineret
altor actori care lucrează cu tinerii
Criteriile detaliate sunt prezentate în cererile propriu-zise de proiecte/propuneri.

Cercetătorii

Cercetarea și inovarea sunt atât de importante pentru strategia pe termen lung a UE, încât instituțiile europene au creat o serie de programe dedicate doar acestor domenii. În plus, cercetătorii au acces și la alte surse de sprijin.

Principalul program UE de finanțare pentru cercetare este Orizont Europa, succesorul Orizont 2020. Atât organizațiile, cât și persoanele fizice pot solicita finanțare pentru proiecte de cercetare în numeroase domenii.

Agricultorii

Dacă sunteți agricultor sau administrați terenuri, puteți încerca să obțineți plăți directe în cadrul politicii agricole comune.

Pentru a putea beneficia de finanțare, trebuie să respectați anumite cerințe legate de sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor, mediu și bunăstarea animalelor. Fondurile se acordă prin intermediul autorităților competente din țara dumneavoastră.

Întreprinderile

Există diferite forme de finanțare UE pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime și de sectorul în care activează, inclusiv antreprenori, startup-uri, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai mari.

În fiecare an, UE sprijină peste 200 000 de întreprinderi. Puteți să solicitați un grant sau să participați la o procedură de achiziție publică în cazul în care conduceți o întreprindere sau o organizație afiliată (asociație de întreprinderi, furnizor de asistență pentru întreprinderi, firmă de consultanță etc.) care derulează proiecte de promovare a intereselor UE sau în cazul în care contribuiți la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici a Uniunii.

Întreprinderile interesate de contracte mari de achiziții industriale ar putea consulta cererile de oferte lansate în cadrul unor programe precum ITER, Copernicus sau Galileo.

În plus, întreprinderile pot obține finanțare sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital de risc.

Programele UE pun un accent deosebit pe microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), definite astfel:

Microîntreprindere

mai puțin de 10 salariați
cifră anuală de afaceri sau bilanț anual care nu depășește 2 milioane EUR
Întreprindere mică

mai puțin de 50 salariați
cifră anuală de afaceri sau bilanț anual care nu depășește 10 milioane EUR
Întreprindere mijlocie

mai puțin de 250 salariați
cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 milioane EUR sau bilanț anual care nu depășește 43 milioane EUR
Notă: Aceste cifre se aplică numai societăților individuale. O întreprindere mică ar putea să nu fie considerată IMM dacă dispune de resurse suplimentare semnificative deoarece face parte dintr-un grup mai mare.

Pentru detalii privind criteriile de eligibilitate pentru IMM-uri, consultați Ghidul utilizatorului privind definiția IMM-urilor

Organismele publice: orașele și regiunile

Organismele publice locale, regionale sau naționale au numeroase posibilități de a obține fonduri europene, de la investiții pentru dezvoltarea capacității și eficienței instituționale până la sprijin pentru proiecte locale de infrastructură.

ONG-urile

Organizațiile neguvernamentale și organizațiile non-profit ale societății civile sunt eligibile pentru finanțare din partea UE atunci când domeniile lor de activitate sunt legate de politicile UE.

Listă de prețuri

Vezi prețul cursurilor noastre!

(se acceptă plata în rate!)

Descarca oferta 

Opinii si comentarii. Trimite un mesaj!

.Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Lupu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro


Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate