Despre CCSEÎn februarie 2005 a luat fiinţă SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, având ca obiect principal de activitate – alte forme de invăţământ. Firma îşi concentrează activitatea pe asigurarea de servicii de formare profesională, completată de servicii de informare şi consiliere, oferind astfel soluţii concrete pentru activitatea de mediere a muncii.

Calitatea cursurilor oferite de centrul nostru este dovedită de numărul mare de cursanţi ce îşi găsesc un loc de muncă sau promovează în funcţie la locul de muncă, după efectuarea acestor cursuri (ex: inspector resurse umane, asistent manager, lucrător in comerţ, stivuitorist, macaragiu, etc). De asemenea, un indice al calităţii cursurilor îl reprezintă solicitarea unor unităţi (de stat sau private) de a le (re)califica sau perfecţiona personalul propriu.

Unitate protejata pentru persoanele cu dizabilitati

Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi este furnizor de formare profesională autorizat să desfăşoare aproximativ 130 programe de formare pentru diverse meserii/ocupaţii.

Unitate protejata
Unitate protejata

Încă din anul 2006, Centrul de Consultanţă şi Studii Europene este Unitate protejată pentru pesoanele cu dizabilităţi, autorizată de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, având în structura sa angajate 30% persoane cu dizabilităţi.

Ca şi unitate protejată pentru persoanele cu handicap, Centrul de Consultanţă şi Studii Europene oferă posibilitatea ca pentru institutiile publice şi uniatăţile private cu peste 50 de angajaţi, plata pentru serviciile de formare profesională să se efectueze din cuantumul contribuţiei către bugetul de stat pentru persoanele cu handicap (conform Legii 448/2006).