ecdl-2023

ECDL

Permisul European de Conducere a Calculatorului

CUI SE ADRESEAZĂ CERTIFICĂRILE ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

  • Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
  • Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL

VALABILITATEA PERMISULUI ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

AVANTAJELE DEȚINERII UNUI PERMIS ECDL

Un CV este 100% complet cu ECDL. Permisul ECDL deschide noi oportunităţI pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră șI scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

BURSE ÎN STRĂINĂTATE

Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu permisul ECDL la anumite universități. În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București – Departamentul de învățământ la distanță – CREDITS.

Elevii care dețin permisul ECDL își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat naţional. Programa pentru obținerea permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de tic din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a xii-a echivalarea probei de competențe digitale de la bacalaureat.

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile