• Centrul de Consultanță și Studii Europene

  Precontract de inscriere si conditii de participare la curs
 • numele tatalui si al mamei. Exemplu: Ion / Maria
 • CNP-ul Dvs. format din 13 caractere
 • numarul Dvs. de telefon
 • adresa Dvs. de e-mail
 • ce studii aveti
 • functia Dvs. Daca nu este cazul, scrieti 'somer', 'pensionar', etc.
 • alegeti un curs sau mai multe, facand click pe caseta.
 • Declar că am luat la cunostinta urmatoarele:

  - În termen de maxim 10 (zece) zile de la data începerii cursului am obligaţia de a semna Contractul de Prestări Servicii pentru Formare Profesională . În caz contrar, voi fi exmatriculat şi nu voi avea pretenţii asupra taxelor achitate. În cazul retragerii de la curs, indiferent de motiv, taxa de procesare dosar nu mi se va restitui;
  - Desfăşurarea cursului începe atunci când sunt minim 15 persoane participante la curs;
  - Mi s-a comunicat data de deschidere şi faptul ca voi fi anunţat doar atunci când se va reprograma deschiderea cursului.
  - Conditiile de acces la curs și competențele dobândite sunt conform Standardului Ocupațional;
  - Perioada de practică se va desfașura la sediul nostru, în unități de profil, la locul de muncă sau in alte locații ce vor fi precizate ulterior

  Taxe percepute la cursuri conform regulilor interne:

  - Taxă curs - conform ofertei de cursuri valabilă la momentul înscrierii
  - Taxă procesare dosar - 10 lei
  - Taxă examinare - 10% din taxă curs
  - Taxă eliberare duplicat - 10% din taxă curs
  - Taxă arhivare/ dezarhivare (pentru diplomele mai vechi de 3 ani) – 35 lei
  - Taxă eliberare certificat în regim de urgenţă - 10% din taxă curs
  - Taxă eliberare adeverinţă de înscris (la cerere, doar în cazul achitării integrale a cursului)
  - Se percep 200 lei (în cazul retragerii după eliberarea adeverinţei de înscris, pentru servicii de mentenanţă în bază de date)

  Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

  Centrul de Consultanta și Studii Europene SRL este operator de date cu caracter personal, înregistrată în registrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 17468. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
  Scopul prelucrării datelor personale este pentru participarea la un program de formare profesională și informarea legată de ofertele și promoţiile Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL. NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formular. Refuzul dvs. determină neînscrierea în baza noastră de date şi deci nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile noastre. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, Judeţul Galaţi, strada Energiei nr 24A, cod postal 800247 sau pe adresa de e-mail secretariat@cursuriccse.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

  Declaratie de folosire a imaginii

  Subsemnatul, sunt de acord ca Centrul de Consultanta si Studii Europene sa reproduca si sa foloseasca, in mod gratuit, in diverse materiale on-line, tiparite, audio si video, imaginea si vocea mea, in materiale de ilustrare si promovare a activitatii CCSE.
  Imaginile nu vor fi folosite in scopuri care pot fi considerate de catre ambele parti drept degradante sau defaimatoare. In scopul promovarii CCSE, se poate aplica imaginilor logo-ul societatii, watermark sau orice alta forma de identificare a CCSE, cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii sau atingeri dreptului la viata privata, decenta si/sau norme morale. Datele personale cu caracter privat ale Modelului nu vor fi facute publice sub nicio forma. Fotograful nu va utiliza, licentia sau vinde imagini din setul de imagini utilizabile, fara contactarea persoanei in cauza.
  De asemenea, cedez Centrului de Consultanta si Studii Europene totalitatea drepturilor asupra fotografiilor si filmelor realizate de mine pentru sau in cadrul activitatii cursului la care particip in cadrul CCSE si sunt de acord cu postarea, publicarea si afisarea acestora in orice mediu, impreuna sau separat, pe durata cursului.
  Cunosc faptul ca exprimarea prezentului acord nu implica nici o contraprestatie din partea societatii si declar ca prezentul acord a fost dat in mod liber, de bunavoie si in deplina cunostinta de cauza.
 • nume, prenume