Centrul de Consultanta și Studii Europene SRL este operator de date cu caracter personal, înregistrată în registrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 17468. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul prelucrării datelor personale este pentru participarea la un program de formare profesională și informarea legată de ofertele și promoţiile Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL. NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formular. Refuzul dvs. determină neînscrierea în baza noastră de date şi deci nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile noastre. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, Judeţul Galaţi, strada Energiei nr 24A, cod postal 800247 sau pe adresa de e-mail secretariat@cursuriccse.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Viitorul depinde de tine!

Serviciile noastre

> Cursuri autorizate la nivel naţional de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii prin Consiliul National de Formare Profesională.

> Consiliere și orientare profesională.


PENTRU ORICE SESIZARE SAU OBSERVATIE PRIVIND
ACTIVITATILE NOASTRE SPECIFICE, VA RUGAM SA NE CONTACTATI LA ADRESA
SECRETARIAT (@) CURSURICCSE.RO

Contact Info

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Ionașcu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro

Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2006 - 2023 CCSE © Toate drepturile rezervate - Statistici