ADMIS pe piata muncii

Construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din Regiunile BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii. Vezi pagina proiectului

Capital uman – investitie pentru prezent si viitor, in regiunea sud-est

Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, si a fost depus in cadrul Axei prioritare 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”. Vezi pagina proiectului

Solutii de evaluare, formare si integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din Vaslui

Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C. Vaslui şi Autorităţile Publice Locale, scopul fiind declanşarea procesului de descentralizare, în vederea preluării de către autorităţile locale a competenţelor necesare oferirii de servicii sociale. Vezi pagina proiectului

Solutii de integrare pentru grupuri vulnerabile

Promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse pentru accseul la educatie si pe piata muncii a 3 categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilitati, romi si tineri peste 18 ani care au parasit sistemul de protectia copilulului. Vezi pagina proiectului

Calificarea brailenilor - O sansa pentru viitorul judetului

Consolidarea serviciilor active de ocupare dedicate capitalului uman disponibil pe piata muncii din regiune, prin furnizarea unui sistem de strategii integrate, corelate si eficiente de dezvoltare profesionala si personala pentru prevenirea si combaterea somajului si inactivitatii. Vezi pagina proiectului

Masuri inovative si flexibile pentru combaterea somajului prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii

Imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 1300 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Est a tarii, Nord-Vest, si Bucuresti-Ilfov din randul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a somerilor, în special de lungă durată si a persoanelor inactive. Vezi pagina proiectului

Program de interventii integrate pentru someri – certitudinea unui viitor durabil

Cresterea capacitatii de angajare pentru 840 de someri, în special someri de lunga durata, pers inactive sau aflate in cautarea unui loc de munca, precum si a persoanelor care au parasit timpuriu scoala. Vezi pagina proiectului

Calificarea brailenilor - O sansa pentru viitorul judetului

Consolidarea serviciilor active de ocupare dedicate capitalului uman disponibil pe piata muncii din regiune, prin furnizarea unui sistem de strategii integrate, corelate si eficiente de dezvoltare profesionala si personala pentru prevenirea si combaterea somajului si inactivitatii. Vezi pagina proiectului

SANSA - Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate

Facilitarea accesului la ocupare si informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni Bucuresti Ilfov, Sud Est si Nord Est in vederea combaterii excluziunii sociale si marginalizarii persoanelor vulnerabile. Vezi pagina proiectului

Egalitate de gen si acces in sanatate (EGAS)

Formare, cercetare si constientizare pentru dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est. Vezi pagina proiectului

EVA – Evolutie, Valoare, Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii

Dezvoltarea unui model unitar, integrat, functional si sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piata muncii si in mediul de afaceri la nivelul comunitatilor din 3 regiuni, asigurand promovarea egalitatii de gen si respect. Vezi pagina proiectului

Impact Teaca

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud. Vezi pagina proiectului

Impact Lechinta

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor de favorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Vezi pagina proiectului