Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 932101
Durata cursului: 180 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ambalatorul manual îşi desfăşoară activitatea în unităţi economice industriale sau în unităţi din comerţ. Ambalatorul manual efectuează activităţi specifice diverse, în funcţie de natura şi gabaritul produselor ambalate, de comanda clientului şi de specificul intern al locului de muncă.
Cursul se adresează persoanelor ce doresc să se ocupe cu cântărirea, ambalarea și etichetarea manuala a materialelor și produselor. Angajații realizează operații simple, cum sunt: sortarea manuală a produselor și pieselor; asamblarea simplă a pieselor; ambalarea manuală a materiilor prime sau produselor în cutii, saci, lăzi și alte ambalaje sau recipiente, în vederea transportării sau stocării lor; ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea și spălarea materiilor prime sau produselor, în întreprinderi.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interpersonală
– Lucrul în echipă
– Aplicarea normelor de PM şi PSI
– Pregătirea produselor pentru ambalare
– Verificarea funcţionalităţii utilajului de ambalare
– Asigurarea necesarului de materiale pentru ambalare
– Efectuarea ambalării
– Depozitarea produselor ambalate