Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 6121.1.1
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația se aplică lucratorilor în creșterea animalelor, în scopul valorificării animalelor și a produselor acestora – în principal, lapte și carne.
Participând la acest curs, veți dobândi cunoștințe referitoare la particularitățile biologice ale animalelor și abilități practice în îngrijirea diferențiată a categoriilor de animale, în funcție de specie și dotare, evacuarea dejecțiilor și menținerea condițiilor de microclimat și la menținerea stării de sănătate a animalelor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Cunoaşterea şi aplicarea NPM şi PSI;
– Aprovizionarea cu materii prime şi materiale;
– Producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea şi prepararea furajelor;
– Hrănirea animalelor (bovinelor, porcinelor, păsărilor);
– Îngrijirea, întreţinerea şi înmulţirea animalelor;
– Creşterea şi întreţinerea vacilor de lapte;
– Creşterea şi întreţinerea ovinelor;
– Creşterea şi întreţinerea porcilor;
– Creşterea şi întreţinerea puilor de lapte;
– Întreţinerea şi utilizarea corectă a echipamentului de protecţie şi a echipamentului de stingere a incendiilor;