Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 112032
Durata cursului: 40 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial obligatoriu
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Antreprenorii sociali sunt persoane ce oferă soluţii inovatoare celor mai presante probleme sociale ale societăţii. Sunt persoane ambiţioase şi talentate, adresând probleme sociale majore şi oferind noi idei pentru transformări pe scară largă.
Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– comunicare în limba oficială;
– comunicare în limbi străine;
– competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;
– competențe informatice;
– competența de a învăța;
– competențe sociale și civice;
– competența de exprmare culturală;
– aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
– aplicarea normelor de protecție a mediului;
– menținerea unor relații de muncă etice; realizarea studiului de fezabilitate;
– elaborarea planului de afaceri;
– gestionarea afacerii;
– elaborarea planului social al afacerii;
– gestionarea activității sociale;
– promovarea antreprenoriatului social;
– reprezentarea organizației în relațiile externe.