Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 160 ore (teoretică: 40 ore + practică: 120 ore)
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Participând la acest curs, vă veți dezvolta creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine pro-activă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru.
Beneficiile pe care le veți obține în cadrul cursului sunt formarea culturii antreprenoriale, creșterea abilității de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete prin furnizarea informațiilor referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea și derularea unei afaceri de succes.
De aceea, vă invităm la un curs practic în cadrul căruia veţi afla informaţii valoroase pentru a începe dezvoltarea propriei afaceri.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţile personale, profesionale şi/sau de afaceri
– Capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra
– Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri
– Iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială