Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7129.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială.
În cadrul cursului veți învața cum se prepară mixurile asfaltice, cum se prepară stratul suport, dar și cum se pot remedia defecțiunile apărute în timpul execuției și în timpul exploatării îmbrăcăminților executate din mixturi asfaltice.
De asemenea, veți fi ajutat de către lectorii noștri specialiști să vă dezvoltați aptitudinile necesare pentru a putea îndeplini cerințele legate de această ocupație (atenție, îndemânare, spirit de echipă, putere de analizăși decizie, corectitudine, asumarea responsabilității, etc.) și să dețineți un volum mare de cunoștințe teoretice și practice pentru a vă desfăşura activitatea în companii din domeniul construcţiilor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Efectuarea de calcule matematice simple;
– Aplicarea normelor de SSM, de protecţia mediului şi de PSI;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Compactarea stratului de mixturi asfaltice;
– Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate;
– Aplicarea tratamentelor de protecţie specială ;
– Aşternerea mixturilor asfaltice;
– Pregătirea stratului suport;
– Planificarea activităţii proprii.