Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7244.1.2
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs dezvoltă cunostinţele referitoare la componentele electronice uzuale, circuite electronice utilizate în realizarea echipamentelor complexe, noţiuni de tehnologie electronică, cât şi o prezentare amplă asupra interfeţelor de comunicaţii utilizate în mediul industrial.
În cadrul cursului, vor fi prezentate caracteristicile specifice fiecărui tip de componentă electronică activă uzuală, precum şi exemple de circuite electronice; vor fi prezentate interfețe de comunicaţii ce detaliază noţiuni privind tipurile de protocoale de comunicaţii, clasificarea şi ierarhizarea reţelelor locale industriale.
De asemenea, veți învăța despre modelul de referinţă ISO/OSI al unei reţele locale, structura hardware, mediile fizice de comunicaţii şi tipuri de dispozitive de interconectare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Munca în echipă;
– Aplicarea NPM şi NPSI;
– Utilizarea AMC şi efectuarea măsurătorilor;
– Aprovizionarea / dezasamblarea echipamentelor electronice;
– Utilizarea componentelor electronice;
– Măsurarea electrică a mărimilor;
– Realizarea reţelelor de comunicare prin cabrul;
– Utilizarea sculelor, instrumentelor şi dispozitivelor;
– Testarea şi punerea în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor electronice;
– Operarea la maşini şi echipamente pentru procese automate/semiautomate.