Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7129.1.9
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Tehnicianul drumuri şi poduri efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii, contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluează lucrări şi pregateşte meseriaşi, reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe.
Participând la acest curs veți fi îndrumat de către specialiștii noștri în vederea prestării corecte a activităților de pregătire și aplicare a planurilor și proiectelor pentru clădirii, drumuri ori căli ferate ce urmează a fi construite ori reabilitate sau evaluate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă şi utilizarea limbajului specific de specialitate;
– Selectarea şi citirea documentelor specifice meseriei;
– Prezentarea caracteristicilor personale implicate în obţinerea performanţei profesionale:
– Aplicarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă, precum şi normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
– Precizarea poziţiei într-o echipă de lucru, asumarea rolului revenit şi colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor;
– Aplicarea principiilor ergonomice în organizarea locului de muncă şi folosirea instrucţiunilor de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor;
– Enumerarea metodelor de reprezentare a reliefului terenului;
– Identificarea elementelor specifice ale unui plan de situaţie;
– Stabilirea părţilor componente ale suprastructurii pentru un pod de şosea;
– Identificarea părţilor componente pentru un pod de cale ferată;
– Definirea lucrărilor de săpătură şi de umplutură;
– Explicarea elementelor constructive ale unei căi ferate;
– Utilizarea instrumentelor simple de măsurare a unghiurilor şi distanţelor;
– Terasamente. Elemente de suprastructură;
– Instrumente şi măsurători topografice.