Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 242401
Durata cursului: 180 de ore (60 ore teorie + 120 ore aplicaţii practice)
Condiții de înscriere: învățământ superior
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Parcurgând cursul de „Formator”, aveți posibilitatea de a vă dezvolta capacitațile și abilitățile de a proiecta, derula, evalua și revizui activități teoretice/practice și/sau programe de formare și de a vă dezvolta competențele profesionale, derulate în cadrul instituțiilor specializate sau la locul de muncă.
Există numeroase oportunități de a participa la proiecte naționale sau la nivel internațional din diverse domenii, unde experința profesională și cursul de Formator poate reprezenta un element important de recomandare pentru dvs., în cadrul activităților de formare și dezvoltare a competențelor profesionale.
Acest curs reprezintă o oportunitate pentru persoanele deja angajate de a evolua în carieră prin implicarea sau propunerea de programe care să urmarească îmbunătățirea nivelului de competențe din cadrul organizației, activități care pot crește sansele de promovare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulţilor
– Realizarea analizei de nevoi privind fromarea professională a adulţilor
– Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor
– Evaluarea competenţelor iniţiale ale participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
– Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor
– Comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare
– Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
– Gestionarea conflictelor
– Organizarea activităţilor de formare
– Proiectarea procesului de instruire
– Elaborarea instrumentelor de evaluare
– Realizarea activităţilor de formare teoretică
– Realizarea activităţilor de formare practică
– Gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de formare
– Organizarea procesului de evaluare a participanţilor de formare profesională a adulţilor
– Efectuarea evaluării şi furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulţilor
– Analiza şi comunicarea rezultatelor instruirii
– Dezvoltarea personală continuă a formatorului