Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 121013
Durata cursului: 60 ore
Condiții deînscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Directorul de program defineşte şi formulează direcţii de dezvoltare strategică la nivelul organizaţiei, planifică şi coordonează implementarea de programe cu consultarea structurii deconducere în faţa căreia răspunde de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, raportează în faţastructurii de conducere şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii.
Cursul va fi axat pe dobândirea deprinderilor pentru un management unitar al proiectelor și programelor, într-un cadru instituţional eficace, care să asigure implementarea eficientă a acestora și maximizarea rezultatelor.
Cursul se adresează persoanelor din instituții publice, precum şi celor din organizaţii private care primesc finanțare publică sau care pot accesa/derulează deja proiecte cu finanțare europeană.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactiva;
– Lucrul in echipe multidisciplinare;
– Dezvoltarea profesionala;
– Utilizarea calculatorului;
– Urmarirea implementarii programelor;
– Coordonarea elaborarii instrumentelor de monitorizare, evaluare, raportare;
– Organizarea activitatilor departamentului;
– Coordonarea activitatilor din departamentul de programe;
– Optimizarea derularii programelor;
– Asigurarea instruirii personalului din department;
– Coordonarea proceselor de culegere si analiza a informatiilor;
– Coordonarea activitatii personalului din departament.