Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 242408
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Urmând cursul ”Evaluator de furnizori şi programe de formare”, aveți posibilitatea de a deveni un specialist cu experienţă în managementul formării profesionale a adulţilor, al evaluării organizaţiilor şi programelor de formare profesională precum şi în domeniul asigurării calităţii în formarea profesională continuă.
Conform noilor reglementări din domeniul formării profesionale începând de la 1 ianuarie 2016, acest curs este obligatoriu pentru toți specialiștii comisiilor de autorizare.
În cadrul acestui program sunt așteptate persoane ce doresc săînvete cum să coordoneze asigurarea calității în formarea profesională, să coordoneze și controleze autorizarea centrelor de evaluare și a furnizorilor de formare a adulților, să evalueze și să certifice evaluatori de competențe profesionale, și să îi înregistreze în Registrul național al evaluatorilor.
Calificarea obținută în urma cursului „Evaluator de furnizori şi programe de formare” vă oferă posibilitatea de a fi cooptat / menţinut pe Lista de specialişti colaboratori ai Comisiilor Judeţene de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor.
În această calitate, puteți realiza activităţi de evaluare şi monitorizare de furnizori şi programe de formare pentru adulţi şi puteți participa, în calitate de preşedinte sau, după caz, membru, în comisiile de examinare a participanţilor la programele de formare profesională.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicare în limba oficială;
– Competențe informatice;
– Competența de a invata;
– Competențe sociale și civice;
– Competențe antreprenoriale;
– Competența de exprimare culturală;
– Aplicarea normelor de protecție a mediului;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgentă;
– Asigurarea calității activităților proprii;
– Verificarea instrumentelor de evaluare;
– Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare;
– Verificarea documentației și a condițiilor de desfășurare a programelor de formare profesională;
– Aplicarea cerințelor de asigurare a calitătii în FPC;
– Verificarea transpunerii SO/ SPP în programa de pregătire;