Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 242405
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: studii superioare
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Evaluatorul de competențe profesionaleeste persoana care explicăși detaliază candidatului, la cerere, conținutul și prevederile standardului ocupațional ajutându-l să își evalueze propria performanță profesionalăși să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul și metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.
Acest curs se adresează specialiştilor implicaţi în evaluarea competenţelor profesionale ale personalului, managerilor de resurse umane şi managerilor operaţionali, dar și persoanelor ce doresc să devină evaluatori și să coordoneze întregul proces de evaluare.
Finalizând cursul de ”Evaluator de competețe profesionale” veți putea analiza nivelul actual al competenţelor profesionale al angajaţilor în comparaţie cu nivelul aşteptat.
În cazul evaluatorilor care au certificare și pentru verificarea externă a procesului de evaluare, aceștia pot verifica și performanțele altor centre de evaluare din același domeniu.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– planificarea si organizarea procesului de evaluare
– elaborarea instrumentelor de evaluare
– evaluarea competentelor profesionale ale candidatului la evaluare
– sa decida in privinta competentei candidatului (« competent » / « inca nu competent »)
– inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
– consilierea candidatului la evaluare