Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 6111.1.1
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Lucrătorul calificat în cultura plantelor se ocupă cu activitățile de producere a legumelor, fructelor, florilor și viței de vie pentru a asigura satisfacerea nevoilor sporite de consum ale populației, cât și pentru a valorifica superior pământul și alte resurse de care dispune.
Veți dobândi competențe referitoare la amplasarea culturilor, producerea răsadurilor, plantarea și întreținerea corespunzătoare a culturilor. Aceste competențe vă oferă o multitudine de posibilități de a profesa în domeniul agricol, de la cultivarea legumiculelor, floricolelor și fructelor, până la îngrijirea și recoltarea viței de vie.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Munca în echipă;
– Comunicarea la locul de muncă;
– Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I.;
– Factorii climatici şi edafici;
– Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor;
– Întreţinerea şi recoltarea culturilor;
– Depozitarea şi valorificarea producţiei vegetale;
– Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură;
– Îngrijirea şi recoltarea culturilor de camp;
– Înfiinţarea, îngrijirea şi recoltarea culturilor legumicole.