Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 818207
Durata cursului: 90 ore
Condiții de înscriere: învăţământ liceal (10 clase)
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF) + taxa ISCIR 450 RON

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune dobândirea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a cazanelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind operarea şi supravegherea funcţionării cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune precum şi a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente, denumite „cazane”.
În urma participării la acest curs aveți posibilitatea de a învața să operați și să supravegheați cazanele dar și să interveniți cu promptitudine, prin acţiuni specifice şi în limitele de competenţă.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interpersonală;
– Perfecţionarea pregătirii profesionale;
– Lucrul în echipă;
– Aplicarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR;
– Completarea documentelor;
– Pregătirea cazanului pentru pornire;
– Pornirea cazanului;
– Exploatarea cazanului;
– Semnalizarea defecţiunilor apărute.