Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Durata cursului: 50 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 560 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competențe de baza în TIC: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin intermediul internetului.
Competențele informatice includ aplicații principale pe calculator, cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile, baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților si a riscurilor potențiale ale Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de munca, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare.
Dupa terminarea cursului veți avea capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le folosi în mod sistematic și critic, apreciind relevanța, distingând între lumea reală și cea virtuală, recunoscând în același timp legătura dintre ele.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– să utilizaţi eficient instrumentele oferite de programul de calcul tabelar MS Excel 2010 pentru analiză şi luarea deciziilor;
– să utilizaţi baze de date MS Access 2010, ca instrument pentru decizii de business;
– să deveniţi mai productivi şi mai eficienţi utilizând aplicaţiile informatice;
– să înţelegeţi utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii în sistemele de plată sau canalele de distribuţie a serviciilor financiare;
– să gestionaţi riscurile şi securitatea informatică.