Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5139.2.2
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația se aplică lucrătorului social care lucrează cu tinerii și copii aflați în dificultate și presupune o sferă largă de competențe pentru desfășurarea activității de asistență socială.
Participând la acest curs veți putea dezvolta competențele necesare în relaționarea cu beneficiarii și abilitățile de comunicare interpersonală și interactivă, intergrându-vă într-o echipă multidisciplinară.
Veți învăța să întocmiți dosarul de caz, să elaborați planul personalizat al copilului/tânărului, să susțineți dosarul de caz în fațașefului de serviciu/departament și să asigurați legatura dintre serviciu/departament și familie/sistem alternativ de îngrijire; totodată, veți dezvolta abilități de evaluare și monitorizare a familiei copilului/tânărului.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Planificarea în timp a activităţilor specifice;
– Comunicarea interpersonală şi interactivă;
– Lucrul în echipă;
– Definirea situaţiilor de ris pentru copii/tineri;
– Întocmirea dosarului de caz;
– Elaborarea planului personalizat al copilului/tânărului;
– Prezentarea dosarului de caz în faţa şefului de serviciu/department;
– Îndrumarea juridică şi socială a familiei copilului/tânărului;
– Asigurarea legăturii dintre serviciu/department şi familie/system alternative de îngrijire;
– Identiicarea copilului/tanărului în situaţie de risc;
– Evaluarea familiei naturale;
– Contribuţia la reintegrarea psiho-socială a copilului/tanărului;
– Urmărirea pe perioada post-intervenţie.