Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 334303
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (cu diploma)
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Asistent managerul este “mâna dreaptă” a directorului, fiind puntea de legătură dintre acesta și publicul intern sau extern al organizației.
Responsabilitatea unui asistent manager depășește cu mult atribuțiile pe care le aveau în trecut secretarii de birou, care nu făceau altceva decât să pregătească rapoartele, corespondenţa şi procesele-verbale ori alte documente de specialitate.
Ca asistent al unui director, veti avea responsabilități multiple și poate chiar veti promova pe o funcţie de conducere, trecerea fiind facilitată de competențele și pregătirea dumneavoastra.
Conform studiilor de specialitate, locul unui asistent manager se regăseşte la nivelul structurilor ierarhice superioare ale companiei, ca prim-subaltern şi, în acelaşi timp, colaborator apropiat al directorului general sau de departament.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Identificarea elementelor procesului de comunicare;
– Elaborarea şi prezentarea informaţiilor scrise;
– Proiectarea şi conceperea corespondenţei comerciale, de afaceri;
– Configurarea nivelului relational;
– Administrarea şi gestionarea datelor şi documentelor;
– Selectarea şi sintetizarea informaţiilor semnificative dintr-un volum mare de informaţii;
– Adoptarea deciziilor în activitatea de coordonare, pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor;
– Planificarea şi organizarea prezentărilor şi a altor evenimente;
– Dezvoltarea şi optimizarea forţei de muncă prin perfecţionare;
– Coordonarea activităţii de perfecţionare profesională;
– Configurarea pieţei produsului şi a sistemului de marketing şi stabilirea criteriilor de eficienţă ale sistemului;
– Gestionarea strategică a activităţilor;
– Coordonarea contractelor de afaceri.