Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7123.2.1
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (10 clase)
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Fierarul betonist se ocupă, în principal, cu lucrări pregătitoare și de sortare a oțel-betonului, executarea lucrărilor de rabit, fasonarea și montarea armăturilor la elemente pretensionate, lucrări de asamblare și de montare a armăturilor pentru elemente prefabricate mici sau simple, lucrări de fasonare a barelor de oțel – beton, lucrări de montare rabit la elementele simple de construcții, montarea armăturilor în elemente de rezistență din beton, montarea armăturilor în elemente de rezistență speciale, complicate și de formă circulară.
După finalizarea acestui curs, veți putea practica această meserie în baze de producție, ateliere, hale, în care veți executa fasonarea oțelului beton sau pe șantiere de construcții, unde puneți în operă materialele. Aveți posibilitatea de a lucra în echipă, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, având un anumit grad de autonomie în activitate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Desfăşurarea muncii în echipă;
– Organizarea locului de muncă;
– Aplicarea NPM şi NPSI;
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
– Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate;
– Întreţinerea echipamentelor de lucru;
– Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare;
– Fasonarea oţelului beton;
– Montarea armăturilor;
– Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrările de armare.