Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 541902
Durata cursului: 125 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal
Preț: 1660 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune să vă explice aplicarea cadrului legal a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
Personalul de specialitate din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor ( Cadru Tehnic P.S.I. ), poate fi încadrat în serviciu numai după obținerea unui certificat de competențe profesionale.
Cursul este intensiv, interactiv, cu un pronunțat caracter practic, prin prezentarea celor mai recente modificări legislative în domeniu, procedee tehnice, precum și aplicarea acestoraîn cadrul organizației.
La finalul cursului, veți poseda cunoștințele generale despre apărarea împotriva incendiilor și veți fi capabil să întocmiți lucrări de o complexitate ridicată.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
– Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
– Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
– Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
– Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor;
– Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
– Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
– Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice.