Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 241263
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Urmând cursul ”Evaluator de proiecte”, aveți posibilitatea de a deveni o persoană cu experienţă profesională recunoscută în domeniul evaluării şi cunoştinţe privind aspectele specifice ariei în care sunt propuse proiectele.
În cadrul acestui curs, sunt puse la dispoziție informații referitoare la furnizarea datelor obiective pentru luarea deciziei în toate fazele iniţierii şi implementării proiectului. Este important ca informaţiile să fie colectate corect, pentru a se putea stabili dacă proiectul se desfăşoară aşa cum a fost propus, planificat, dacă îşi atinge scopul şi obiectivele declarate, în conformitate cu limita de timp propusă şi resursele alocate. Așadar, evaluarea unui proiect este un complex de activităţi pe care fiecare evaluator trebuie să le cunoască și să le aplice corect.
Cursul de ”Evaluator proiecte” se adresează persoanelor care vor să dobândească competenţe de evaluator, în special pentru proiectele finanţate din fonduri structurale, consultanţilor din domeniul managementului de proiect, experţilor în domeniul accesării fondurilor structurale şi de coeziune europene, specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte precum şi altor persoane interesate de evaluarea proiectelor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt: