Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 226302
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (studii medii)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază în activitatea de protecţia muncii.
Pe întrega perioadă de desfășurare a cursului veți acumula cunoștințele necesare elaborării planului de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii de securitate și sănatate în muncă și a tematicii și fișelor individuale de instruire. Vor avea loc discuţii libere pe baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţia muncii.
La finalul acestui curs veți dobândi capacitățile solicitate de legislația specificăîn vederea conducerii și coordonării măsurilor de prevenire și protectie la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale in domeniu.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate;
– Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate;
– Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
– Asigurarea echipamentelor individuale de protecție;
– Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea strării de sănptate a personalului;
– Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
– Monitorizarea aspectelor de securitate și săsnptate în muncă;
– Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.