Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 8141.2.3
Durata cursului: 720 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu
Preț: 780 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Operatorul la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri este persoana calificată şi specializată acarei ocupaţie presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare executării lucrărilorspecifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şialiniamente.
În urma participării la curs veți învățasă executați următoarele operaţii principale: doborârea arborilor din masiv şi izolaţi, precum şi a acelora care vegetează în localitaţi (urbane sau rurale), sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic, toaletarea arborilor forestieri și ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, grădini publice, gospodării private, etc., formarea estetică a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistică a localităţilor.
Veti reusi, de asemenea,să utilizați ferăstraiele mecanice şi electrice, moto-unelte pentru efectuarea elagajului artificial, precum şi alte dispozitive, unelte şi instrumente de măsură ; veti putea executa tăieri de igienă la arbori ce compun zona verde, precum și lucrări de formare a coroanei arborilor în funcţie de specie, în conformitate cu arhitectura creată şi aprobată de urbanistica localităţii respective.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;
– Aplicarea normelor de protecţia mediului;
– Organizarea activității proprii;
– Întreţinerea uneltelor şi echipamentelor de lucru;
– Executarea lucrărilor de doborâre a arborilor din exploatările forestiere;
– Doborârea arborilor din zone populate, aliniamente stradale, parcuri şi consolidarea arborilor valoroşi;
– Sortarea masei lemnoase;
– Elagharea arborilor;
– Toaletarea ornamentalăa coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente;
– Determinarea volumului brut şi pe sortimente industriale la masa lemnoasă prelucrată.