Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 741114
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 890 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupaţia de tranşator, cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.
În cadrul cursului învățați să faceți recepţia carcaselor/semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie, ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc.
Veți realiza corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor, anatomiei animalelor pentru a distinge şi separa corect piesele anatomice, indicilor de tranşare, destinaţiei cărnurilor care rezultă din tăiere, reţetelor de fabricaţie şi a standardelor de calitate în vigoare, etc.
Un beneficiu al obținerii diplomei în meseria de Tranșator este ca puteți să va angajați ca muncitor calificat, cu toate beneficiile ce decurg din acest statut.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Aplicarea normelor PM şi PSI;
– Aplicarea normelor de protecţia mediului;
– Organizarea activităţii proprii;
– Aplicarea normelor de igienă şi siguranţa alimentelor;
– Întocmirea documentelor specifice;
– Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare;
– Dezosarea şi finisarea cărnii;
– Prepararea produselor de carmangerie;
– Transportul şi depozitarea semipreparatelor, cărnii şi produselor de carmangerie;
– Pregătirea pentru comercializare.