Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7136.2.1
Durata cursului: 720 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial obligatoriu
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cel ce se ocupă cu instalaţiile de ventilare şi de condiţionare din sectorul construcţii trebuie să descrie elementele componente şi principiile de funcţionare ale instalaţiilor de ventilare şi condiţionare. Să ştie să măsoare, să taie, să confecţioneze tubulaturi şi accesorii aferente pentru realizarea instalaţiilor de ventilaţie, să pozeze şi să îmbine tubulaturi, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru tubulaturi, utilaje, aparate şi accesorii, să pună în funcţiune instalaţii de ventilare şi de condiţionare a aerului pe baza interpretării planurilor specifice proceselor de execuţie. Să înlocuiască, să repare tubulaturile, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze etapa de funcţionare şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/ aparate AMC – uri şi agregate pentru sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului. Să efectueze lucrări de întreţinere a acestora, în condiţii de siguranţă, de calitate şi de protecţie a mediului conform legislaţiei în vigoare.
Activitatea instalatorului de instalaţii de ventilare şi de condiţionare se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul acestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de munca.
– Efectuarea unor calcule matematice simple.
– Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii.
– Aplicarea procedurilor tehnice de executie si de control al calitatii.
– Respectarea NTSM si PSI.
– Exploatarea si reglarea masinilor.
– Lucrari de complexitate mare in exploatarea si intretinerea instalatiei.
– Lucrari de complexitate medie in exploatarea si intretinerea instalatiei.
– Lucrari de montaj de complexitate medie.
– Lucrari de montaj simple.
– Lucrari de pregatire a montajului pentru ansamblele si subasamblele executate uzinat.
– Lucrari foarte simple de executie in santier si uzinat.
– Montarea AMC si a organelor de actionare si inchidere.
– Pregatirea, verificarea si punerea in functiune a instalatiei.