Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 814104
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

Pe perioada acestui curs, veți învăța cum să executați ultima fază a procesului tehnologic de prelucrare a cauciuculul, aplicând proceduri de lucru şi de calitate, în vederea obţinerii unei game largi de produse industriale din cauciuc vulcanizat.
De asemenea veți afla cum sărealizați pregătirea preliminară a semifabricatelor în vederea vulcanizării, să supravegheați procesul de vulcanizare, să efectuați operaţii de finisare a produselor vulcanizate, să selectați produsele conforme de cele neconforme, predați produsele conforme.
După finalizarea cursului veți fi capabili să identificați şi să preveniți apariţia neconformităţilor, să identificați şi să preveniți apariţia unor accidente, să interveniți în cazuri de urgenţă pentru limitarea efectelor şi eliminarea urmărilor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Efectuarea muncii în echipă;
– Planificarea activităților zilnice;
– Aplicarea NPN și PSI;
– Aplicarea normelor de protecția mediului;
– Asigurarea necesarului de semifabricate și materiale auxiliare;
– Întreținerea stării de funcționare a echipamentelor și utilajelor specifice;
– Pregătirea preliminară a semifabricatelor;
– Executarea vulcanizării la rece;
– Executarea vulcanizării la autoclave;
– Executarea vulcanizării în flux continuu;
– Verificarea preliminară a produselor vulcanizate;
– Remedierea produselor industriale din cauciuc;
– Finisarea produselor vulcanizate;
– Predarea produselor vulcanizate.