Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 712221
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal (10 clase)
Preț: 1110 RON (Vezi lista întreagă, mai jos, în format PDF)

Descrierea/Beneficiile cursului:

În cadrul acestui curs veți dobândi cunoștințele și tehnicile necesare în vederea executării diferitelor tipuri de zidărie de complexități diferite cât și în vederea executărilor lucrărilor de demolare.
Cursul este furnizat prin metoda experiențială: în 70% din timp veți beneficia de exemple practice și demonstrații în unități specializate cât și la locul de muncă, iar în 30% din timp veți beneficia de asimilarea cunoștințelor teoretice.
La finalul acestui curs veți putea efectua calcule matemetice simple, asigura calitatea lucrărilor executate și realiza atât zidării și tencuielilor simple cât și cu grad de complexitate mare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Lucrul în echipă;
– Organizarea locului de muncă;
– Efectuarea unor calcule matematice simple;
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI;
– Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;
– Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
– Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;
– Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;
– Executarea zidăriilor simple;
– Executarea zidăriilor din piatră naturală;
– Executarea zidăriilor de complexitate medie şi mare;
– Executarea tencuielilor simple şi decorative;
– Executarea tencuielilor de mare complexitate;
– Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.